Budapeşte, Macaristan’ın başkentidir. Aslında Tuna nehrinin iki yakasındaki Budin ve Peşte’nin 17 Kasım 1873 yılında birleşmesiyle oluşmuş şehirdir. Macaristan’ın politik, kültürel, ticari, endüstri ve ihracat merkezidir. Berlin’den sonra