E-postanın icadıyla @ sembolü de hayatımıza girdi. İyi de nereden çıktı bu @? İnanmayacaksınız ama @ sembolünün izini 1500’lü yıllara kadar süren var. Latince metinlerde görüldüğünü söyleyenler de