İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kağanın büyük danışma meclisine Toy denilirdi. Toy yerine zamanla Moğolcadan Kurultay kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Toylar genellikle yılda üç kez düzenlenirdi.