Basit faiz Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır. Basit faiz şu formül ile hesaplanır: Basit Faiz = Anapara x Faiz oranı x  Süre Bileşik